Regulamin Stajni Ardena - Stajnia Ardena

Regulamin Stajni Ardena

Właściciel:  Karolina Mazurkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Karolina Mazurkiewicz Stajnia Ardena z siedzibą w Gałowie,ul. Piękna 33, 55 -330 Gałów

Regulamin

1. Bez zezwolenia instruktora nie wolno zbliżać się do koni, wchodzić do stajni, na pastwiska i na wybiegi dla koni. Wszelkie czynności wykonywane przy koniach należy zgłosić do obecnego w stajni instruktora/trenera lub pracownika.

2. Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz robić gwałtownych ruchów płoszących konie. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich, należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz do końca nieprzewidywalnym. Należy dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.

3. Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.

4. Zabrania się karmienia koni bez zgody instruktora/trenera.

5. Samowolne wyprowadzanie koni ze stajni w jakimkolwiek celu jest surowo wzbronione.

6. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonżę.

7. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czyścić je stojąc z boku konia i zaczynając od przedniej lewej nogi.

8. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania drzwi boksów po wyjściu koni.

9. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.

10. Bezwzględnie nie wolno wjeżdżać konno wierzchem na płyty drogowe.

11. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki, zarówno osób jak i koni, należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi.

12. Wszystkich jeźdźców obowiązuje dbałość o porządek w stajni, siodlarni i na placu treningowym.

13. Z zajęć mogą korzystać osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa lub które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie dotyczące stanu swojego zdrowia, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni.

14. Za każde nieposłuszeństwo względem instruktora/trenera, ma on prawo przerwać zajęcia i zażądać zejścia z konia.

15. Jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy, niezależnie ile czasu siedział na koniu. Opłata za pojedynczą jazdę jest regulowana po zakończeniu zajęć.

16. Karnety są ważne przez dwa miesiące od daty zakupu. Niewykorzystane w tym czasie jazdy przepadają. W szczególnych przypadkach (choroba, warunki pogodowe uniemożliwiające lekcje) czas trwania karnetu zostaje wydłużony o 14 dni roboczych.

17. Karnety aktualizuje instruktor/trener przed zajęciami.

18. Jazda powinna być odwołana przynajmniej do godziny 12.00 dnia poprzedniego (jazdy w tygodniu) lub do 9.00 dnia poprzedniego (jazdy weekendowe). Rezerwacja w grafiku oznacza, że dla jeźdźca w tym czasie jest przeznaczony koń, rząd jeździecki, a w stajni oczekuje na niego instruktor/trener. Nieobecność (powiadomienie o rezygnacji) w dniu zajęć, jest traktowana, jako lekcja wykorzystana, więc pobierana jest za nią opłata zgodna z cennikiem.
19. Spóźnienie jest odejmowane od przewidywanego czasu jazdy. Podana w grafiku godzina oznacza rozpoczęcie zajęć na placu treningowym (rezerwacja konia, rzędu jeździeckiego i oczekujący instruktor/trener).

20. Jazda w zastępie, jazda indywidualna trwa około godziny, jazda dla początkujących trwa około 30 minut

21. Osoby jeżdżące w zastępie oraz przychodzące na jazdy indywidualne zobowiązane są być minimum 30 minut przed jazdą. Każdy jeździec jest zobowiązany pójść po konia wskazanego przez instruktora oraz przygotować go do jazdy. Osoby nie potrafiące obchodzić się
z koniem powinny wrócić do zajęć indywidualnych z instruktorem, dla osób początkujących lub wykupić pakiet „ abc jeździectwa”.

22. Zasady umawiania się na jazdy:
– osoby „nowe” przed umówieniem się na lekcję zobowiązani są do płatności z góry
– osoby z karnetami dla aktywnych i rodzinnych zobowiązani są to rozpisania wszystkich jazd do przodu
– osoby bez karnetów przy umówieniu się na kolejną jazdę zobowiązani są do płatności za nią z góry.

23. Na terenie stajni, placów treningowych i siodlarni bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu, oraz przebywania osób po spożyciu alkoholu, narkotyków i środków psychoaktywnych.

24. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni i siodlarni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. W przypadku wystąpienia pożaru należy postępować zgodnie z instrukcją PPOŻ.

25. Rzeczy osobiste na czas jazdy mogą być przechowywane w siodlarni, przy czym niewskazane jest pozostawianie rzeczy wartościowych. Za ich zaginięcie lub zniszczenie Stajnia Ardena nie ponosi odpowiedzialności.

26. W razie umyślnego okaleczenia, uszkodzenia i oszpecenia konia lub sprzętu jeździeckiego, siodlarni, przeszkód i czworoboku znajdujących się na placu treningowym sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę. Brak zastosowania się do wskazówek i poleceń instruktora/trenera, w wyniku których zwierzę zostaje narażone na kontuzję bądź okaleczenie traktowane jest jako działanie umyślne, za które w pełni ponosi odpowiedzialność jeździec (uczestnik zajęć). Dotyczy to również rzędu jeździeckiego.

27. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Stajni Ardena jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Możliwe jest złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na samodzielny pobyt dziecka w ośrodku.

28. Korzystanie z przeszkód parkurowych może odbywać się jedynie za zgodą instruktora/trenera. Dzieci i młodzież do lat 18 nie mają prawa pokonywania jakichkolwiek przeszkód bez obecności instruktora/trenera.

29. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do zaopatrzenia się w strój do jazdy konnej. Do wyposażenia zalicza się : pełne buty na płaskiej podeszwie bez rzepów lub/i ozdobnych wiązań, bryczesy albo wygodne spodnie (dres). Mile widziany jest również atestowany kask z 3 punktowym zapięciem. W razie braku kasku uczestnik zajęć otrzyma, na czas zajęć, kask. Instruktor/trener ma prawo przerwać zajęcia, jeśli ubiór naraża uczestnika na kontuzje lub może powodować sytuacje uznawane za niebezpieczne dla zdrowia i życia, zarówno jeźdźca
i konia. Jazda, która nie odbędzie się lub zostanie przerwana z uwagi na brak odpowiedniego stroju traktowana jest jako lekcja pełnopłatna, za którą jeździec winien jest wnieść obowiązującą opłatę.

30. Psy i inne zwierzęta należące do uczestników jazd lub gości powinny być trzymane na smyczy w bezpiecznej odległości od placów treningowych i padoków dla koni.

31. Właściciele samochodów zobowiązani są do parkowania pojazdów jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

32. W związku z tym, że jeździectwo należy do sportów z grupy podwyższonego ryzyka zaleca się wykupienie ubezpieczenia.

33. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, siodlarni i placach treningowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminów, zasad BHP i PPOŻ, oraz do stosowania się do uwag instruktorów i pracowników obsługi pod rygorem usunięcia z terenu ośrodka.

713317035 karolina.tru@onet.eu

Nasza witryna używa ciasteczek. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close